Missie en visie

Missie

Onze opdracht is kwaliteit van leven te bevorderen voor volwassen personen met een mentale handicap en dit op vlak van wonen, dagbesteding, vrije tijd en persoonlijke ontwikkeling.

Visie

We realiseren onze missie via een vraaggestuurde werking. Daarbij bieden we een zo passend mogelijk antwoord op de noden en verlangens van onze cliënten. We hebben aandacht voor alle domeinen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven: lichamelijk, materieel en emotioneel welbevinden, interpersoonlijke relaties, zelfbepaling, persoonlijke ontwikkeling en sociale inclusie.


Waarden en normen

De volgende waarden en normen achten wij belangrijk in onze werking

  • GELIJKWAARDIGHEID betekent, in essentie, geen waardeoordeel toekennen aan de verschillen tussen individuen.
  • RESPECT, ook voor de netwerken, vraagt om een onbevangen blik en acceptatie van verschillen en vertaalt zich dagelijks in open communicatie en goede relaties.
  • INCLUSIE wil ijveren voor een gewaardeerde plaats in de samenleving, ook voor mensen met een handicap.
  • OPRECHTE INTERESSE uit zich in het blijvend nieuwsgierig zijn naar de manier waarop iedere cliënt zich als persoon kenbaar maakt en vertaalt zich in een warme betrokkenheid en zorg.
  • INTEGRITEIT en EERLIJKHEID maken dat we met de juiste dingen bezig zijn, dat we doen wat we zeggen en bereid zijn onszelf te evalueren en bij te sturen.


Wij willen onze missie waarmaken door:

  • Optimale ondersteuning voor onze cliënten
  • Optimaal budgetbeheer
  • Optimale (werk)omstandigheden, inzet en samenwerking van ons personeel en onze stakeholders (vrijwilligers, reguliere diensten, netwerk, bestuurders, gemeenten, andere voorzieningen, subsidiërende overheid, donors,...)
  • Optimale instroom van cliënten


Steun Ons Tehuis Brabant

Missie en visie

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x