Inspraak en overleg

Cliëntenraad

Binnen onze voorziening wordt via de cliëntenraad aan de bewoners en externe cliënten een forum geboden om hun stem uit te brengen.

De bedoeling van deze vergadering is om bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen of een eigen mening te geven over bepaalde zaken. Zowel het dagcentrum als de woningen hebben een afvaardiging in de cliëntenraad.

Bij de vergadering zelf wordt gebruik gemaakt van pictogrammen om het voor onze deelnemers leesbaar en begrijpelijk te maken. Het verslag wordt verstuurd naar alle woningen, ateliers en leden van de cliëntenraad . De directie ontvangt eveneens een exemplaar met de bedoeling om hierover verslag uit te brengen op het Collectief Overleg en om een gevolg te geven aan de bemerkingen van de cliënten over de werking van OTB.

Het Collectief Overleg

Het Collectief Overlegorgaan bestaat sinds 1995 en is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders en voogden. Het is een overlegorgaan dat de participatie van de wettelijke vertegenwoordigers in de werking van de voorziening garandeert.

Het Collectief Overlegorgaan heeft informatierecht, adviesrecht, antwoordplicht en medezeggenschap in de werking van de voorziening.

Steun Ons Tehuis Brabant

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x