Woonondersteuning : Hoofdcampus

Wij bieden onze (momenteel 96) bewoners zorg en ondersteuning op alle domeinen die met wonen en vrije tijd te maken hebben. De zwaarte van iemands zorgbehoefte bepaalt mee de intensiteit van deze ondersteuning.

Steeds vormt de vraag van de bewoner ons uitgangspunt. We hechten veel belang aan een dialoog waarbij we mogelijkheden zoeken en waar nodig ook grenzen aangeven.

Onze woonondersteuning is collectief georganiseerd. We beschikken over 9 comfortabele woningen op onze centrale campus en 1 inclusieve woning ( Zuurhage) voor 12 bewoners in de deelgemeente Berg en een 2e inclusieve woning ( Paviljoen Maria) voor 6 bewoners in de gemeente Zemst.

Handelingsplan, kortweg HAP

In een handelingsplan wordt beschreven wie de bewoner is, wat zijn/haar behoeften en wensen zijn, wat we samen willen bereiken, en wat de verwachtingen zijn van de cliënt en zijn netwerk t.a.v. ons als zorgverleners.

Alle elementen die belangrijk zijn voor een kwaliteitsvol leven vormen de bouwstenen van het HAP. Driejaarlijks wordt elk HAP grondig besproken. Jaarlijks wordt het HAP aangepast, samen met de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO). Dit gebeurt in samenspraak met het netwerk.

Op die manier geeft het HAP, op maat van elke individuele zorgvrager, uitvoering aan ieders IDO.


Netwerk

We zijn gericht op samenwerking met belangrijke personen uit het netwerk van onze bewoners. We hechten ook veel belang aan een vrijwilligerswerking. Zij kunnen voor veel bewoners een aanvulling bieden op hun natuurlijk netwerk en op die manier een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun leven.


Aandachtsbegeleider

Elke bewoner heeft een aandachtsbegeleider. Naast zorg voor alle bewoners van de leefgroep heeft hij/zij bijzondere aandacht voor de opvolging van de noden en wensen van zijn aandachtscliënten.

Een aandachtsbegeleider fungeert als aanspreekpunt en heeft een brugfunctie, zowel intern als extern. Hij/zij neemt het initiatief voor een cliëntoverleg en bereidt samen met zijn cliënt een HAP-bespreking voor.


Vrije tijd

Binnen onze woonondersteuning is aandacht voor vrije tijd een belangrijk onderdeel. Naast een actief aanbod aan recreatieve activiteiten, individueel of in kleine groep, wordt er permanentie voorzien voor bewoners die deeltijds naar het dagcentrum gaan. Een rustig dagbegin of een uitbolnamiddag in eigen woning worden zeker door oudere bewoners erg gesmaakt.

We streven ook naar aansluiting bij het aanbod van externe vrijetijdsorganisaties en gaan waar mogelijk ook inclusief.Leefgroepen en clusters

Wij bieden woonondersteuning aan in comfortabele woningen, aangepast aan samenwonen. Voor een optimale inzet van personele middelen wordt de samenwerking tussen buurwoningen ondersteund. We spreken over "clusterwerkingen" binnen "pijlers".Auti-werking

Aparte auti-woning; gelinkt aan de semi-werking, maar valt daar niet mee samen. Het is onze ervaring dat veel bewoners met ASS, mits aanpassingen, ook in andere ateliers een passend aanbod kunnen vinden.Snoezelwoning

In de snoezelwoning wonen onze bewoners met zeer intensieve ondersteuningsnoden.

Het klimaat en de zorg zijn gericht op lichamelijk welbevinden en zintuiglijk genieten. Er is een nauwe samenwerking met het belevingsteam op vlak van aanbod.Zuurhage

Dit is onze inclusieve woning, genoemd naar het adres: Zuurhage 4. De 12 bewoners wonen er dichter bij school, bus, café en winkel. Ze hebben senioren en jonge gezinnen als buren.Bejaardenwoning

Bewoners kunnen ouder en oud worden in hun eigen woning zolang deze zorg op een verantwoorde manier gegeven kan worden. Als de zorg voor een oudere bewoner, bv. omwille van dementie, te deskundig en intensief wordt, is een verhuis mogelijk naar onze bejaardenwoning.

Deze woning telt ook bewoners die daar vooral om redenen van rust en ritme meer comfort ervaren.

Met een gemiddelde leeftijd rond 55 jaar hebben wij in OTB ruime ervaring in zorg en ondersteuning van ouderwordende personen met een mentale beperking.

Steun Ons Tehuis Brabant

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x