Dagondersteuning

Wij bieden dagondersteuning zowel aan onze bewoners als aan cliënten die thuis wonen en enkel overdag bij ons werken.

Het centrale begrip in onze dagwerking is vraagsturing. In zijn volheid betekent vraaggestuurd werken aansluiten bij het niveau van beleven, ervaren en begrijpen van onze cliënten. Dit betekent per cliënt:

  • Bepalen welk type aanbod betekenisvol is op basis van hun ontwikkelingsniveau: pure beleving, associatief aanbod, productief (ambachtelijk, artistiek, jobdienst).
  • Rekening houden met vaardigheden en voorkeuren op vlak van handelingen en materie. Indien mogelijk wordt de cliënt bij voorkeur actief in dat keuzeproces betrokken.
  • Verrekenen van sociale elementen bij de samenstelling van de groepen: werkbaarheid en onderlinge verbindingen. Want de identiteit van een persoon wordt bevestigd binnen een sociale context.

Omdat we maatwerk willen bieden, hebben we een grote diversiteit in onze activiteiten. Lees hieronder meer over ons uiteenlopende aanbod.

Daarnaast versterken wij ons aanbod door samen te werken met: TheAter+ en ART NIVO in Strombeek.

Beleving / Sfeer

Het belevingsaanbod is gericht op het aanbieden van zintuiglijke ervaringen binnen een dichte verbinding. Werken rond prikkelregulatie en lichaamsbesef staan centraal. Ook actie-reactie-spelletjes bieden mogelijke activiteiten. De basale stimulatie is gericht op de ontmoeting van de persoon met ernstige beperkingen en speelt zich vooral af in het samen doen en delen van eenvoudige handelingen.

Binnen een sfeerwerking is het een uitdaging om prikkels gedoseerd aan te bieden en de goede balans tussen individu en groep te vinden. De samenstelling van de groep bepaalt hoe het programma eruitziet. We ervaren een groeiende nood aan meer sfeeraanbod bij een groot aantal van onze cliënten. We werken dan ook aan een verdere uitbreiding van dat type aanbod. Naast onze salonwerking van vooral oudere deelnemers, hebben we ook een sfeerwerking in Living 1.Mikst = associatief-creatief

Mikst is de naam van een atelierwerking waarbij niet de materie centraal staat, maar waar de focus ligt op aanbod dat gebaseerd is op associatieve handelingen.

Dit sluit het beste aan bij de wijze waarop een groot deel van onze cliënten hun wereld ordenen en begrijpen: als een aaneenschakeling van associaties, van terugkerende patronen en vaste gewoontes. In deze ateliers wordt gezocht naar eenvoudige handelingen (scheuren, kleuren, rijgen, dompelen, naaien, schuren, rollen,…) met uiteenlopende materies. Deze bijdragen worden verwerkt tot (verkoopbare) producten en creaties.


Artistiek

In deze artistieke werking staat de ontwikkeling van een eigen vormtaal bij de deelnemers centraal. Er wordt gewerkt met verschillende beeldende materialen (verf, klei, textiel,...).

Regelmatig worden ook toonmomenten georganiseerd en/of deelgenomen aan inclusieve artistieke projecten.

Nieuwsgierig? Werp alvast een blik op de mooie creaties in onze Artotheek.Auti

Auti-aanbod: vanuit een keuze voor inclusie willen we het "auti-atelier" verlaten. Ook personen+ASS kunnen in verschillende ateliers aanbod krijgen dat aansluit bij hun mogelijkheden en interesses. Dit betekent dat er in meerdere ateliers aanpassingen mogelijk zijn, zowel in de ruimtelijke setting, op vlak van dagverloop als wat betreft prikkeldosering.

Semi-atelier: of ook wel voluit "semi-industrieel werk" genoemd. Repetitieve handelingen, vaak in de sfeer van sorteren, groeperen en verpakken. Het betreft meestal grote hoeveelheden goederen waarmee een beperkt aantal handelingen gesteld moeten worden. Nog het meest te vergelijken met het aanbod van maatwerkbedrijven (‘beschutte werkplaatsen’). De waarde van dit aanbod ligt in de ‘ernst’ van het semi- industriële werk, meestal in opdracht van een externe firma. Het repetitieve karakter ervan maakt het aantrekkelijk voor sommige cliënten met ASS. Ook ‘enclavewerking’ maakt deel uit van dit type aanbod. Met een grote groep cliënten worden buitenshuis werkopdrachten volbracht: de zwerfvuilploeg, werken bij APOK,…Materie / Ambacht

In Hout, Tuin en Bakkerij speelt de materie een centrale rol in het aanbod. De affiniteit met een bepaalde materie is voor deze deelnemers betekenisvol (en daardoor relevanter voor het type aanbod).

Bakkerij

Onze eigen bakkerij zorgt voor lekker brood voor al onze woningen en personeel. Ook andere producten zoals koekjes, maaltijdpakketjes, pistolets, etc. worden hier met veel liefde klaargemaakt!

Tuin

Naast de werkplek in het eigen atelier en de moestuin werken we op het volledige domein van OTB. Het ritme van de natuur geeft duidelijkheid en houvast aan het handelen. Gaan werken in de buurt, bijvoorbeeld fruit rapen, verlucht onze werking.

Hout

In het houtatelier wordt getimmerd: van nieuw hout maken we dienbladen, vogelhuisjes, meubeltjes, etc. Ook recupereren we hout en maken we bijvoorbeeld aanmaakhout van fruitkistjes.Thuistijd

Dagondersteuning in de eigen woning met focus op huiselijkheid en verbinding. Het betekent op structurele basis in de woning blijven, met als invulling huishoudelijke zaken, ontspanning en vrije tijd, tijd voor hobby’s en beweging, extra tijd voor verzorging,…

Via thuistijd willen we heel bewust omgaan met het gegeven ‘ritme’ in het leven van onze bewoners. De invulling gebeurt op maat. Wat is voor de bewoner een prettige thuistijd? Dat heeft niets te maken met aanbod, vaak ook met goede condities: positie met overzicht, prettige prikkels en sfeer, beleving van autonomie, mate van verbinding,…Vorming

Wij organiseren thematische vormingen rond (ondersteunde) communicatie, relaties en seksualiteit, weerbaarheid, omgaan met rouw en verlies. Een aantal enthousiaste vrijwilligers helpt ook bij het onderhouden van lees- en schrijfvaardigheden en het verwerven van computerkennis.Sport en beweging

Sport en beweging hoort aanwezig te zijn in het leven van elke cliënt. Op basis van ieders persoonlijk bewegingsprofiel bekijken we wie extra bewegingsaanbod nodig heeft, welk aanbod best passend is, wat deel kan uitmaken van het dagelijks leven en welke bewegingen best binnen een georganiseerd aanbod vallen.

Speciale aandacht gaat naar onze cliënten met bijzondere noden: zij die uit zichzelf niet of maar zeer moeizaam kunnen bewegen.Begeleid Werken

Begeleid Werken vindt plaats binnen het samenwerkingsverband van het WERKBURO, waarbij individuele cliënten gecoacht worden op een werkpost in de reguliere arbeidsmarkt.

www.werkburo.be

Steun Ons Tehuis Brabant

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x