+32 (0) 16 65.91.10

info@onstehuisbrabant.be

ONS TEHUIS BRABANT zoekt 4 nieuwe cliënten


Wij zoeken vier nieuwe bewoners aan wie wij graag een warme thuis bieden in onze comfortabele woningen, vier nieuwe gezichten die we graag opnemen in onze OTB-familie!
Concreet : Wij bieden 4 plaatsen (intensieve) woonondersteuning, gekoppeld aan dagondersteuning. De 24-uursondersteuning (begeleiding en permanentie) krijgt een vraaggestuurde invulling binnen een collectieve setting. Ben je geïnteresseerd? Ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt?
Neem voor meer informatie contact op met Mia Vandervelde van onze Sociale dienst (via 016 65 91 10) of
stuur een e-mail

Website in opbouw


We werken hard aan deze nieuwe website en we hebben er ook grootse plannen ermee. Daarom gaan we stapsgewijs verder. Normaal gezien vind je de basisinformatie al terug .....

Vrijwilligers


Vrijwilligers vormen een aanvulling op de professionele hulp.Zij vormen een belangrijke schakel in het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg.
Wil je ook graag vrijwilliger worden? Het kan!
Via mail : dorav@onstehuisbrabant.be of bel naar 016/65.91.10
vragen naar Dora (vrijwilligerscoach)

Giften


Ons Tehuis Brabant rekent op de steun van heel wat sympathisanten. Alle giften, groot of klein, zijn onmisbaar voor de goede werking van onze voorziening. Help ons om onze cliënten blijvend een kwaliteitsvol leven aan te bieden en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Ons Tehuis Brabant vzw: BE72 7330 5678 2416, met de vermelding gift + uw rijksregisternummer. Voor giften aan een goed doel maakt u aanspraak op een belastingvermindering van 45 % van de werkelijk gedane giften. Voorwaarde is dat de gift minstens 40,00 EUR bedraagt per kalenderjaar (dit minimumbedrag kan ook in meerdere stortingen gebeuren).

VIDEO

Bekijk deze video
indien u meer van ons wenst te weten

  • Door op de video te klikken krijg je een unieke blik in onze atelierwerking. Per atelier maakten studenten een creatief filmpje.

    Bovendien: elke keer wanneer je de pagina vernieuwt, krijg je een ander atelier in beeld!

Ons Tehuis Brabant vzw


werkt met de erkenning en steun van het
Vlaams Agentschap voor personen met een handicap
VAPH